วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ทุกตำแหน่ง



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
************************************************************



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 61 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จำนวน 4 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 29 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา (ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร) จำนวน 3 อัตรา
 • นักพัฒนาระบบราชการ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fda.job.thai.com/  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-590-7027 โทรสาร 0 2591 8452
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 9 อัตรา
 • นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
  • สาขา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fda.job.thai.com/  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-590-7027 โทรสาร 0 2591 8452
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 17 อัตรา
 • นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 9 อัตรา
  • สาขา เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.fda.moph.go.th  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม ตลอด 24 ชั่วโมง


เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา           
สถานที่สอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา               
ประกาศผลสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา             
รายงานตัว  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา          
ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา